Connecting students through portraits Select country: All
Faces of Food for Thought
De organisatie van Food for Thought vindt het van groot belang om een positief beeld af te geven van jonge hogeropgeleide mensen die gevlucht zijn voor de verschrikkingen in hun thuisland. De vluchtelingstudenten uit Heumensoord hebben hun studieplannen in hun thuisland moeten staken, maar koesteren de hoop om via studie hun leven weer op te bouwen, ook voor de toekomst van hun eigen land. Daarom is er in navolging van de collegereeks is een serie portretten van de vluchtelingstudenten uit Heumensoord gemaakt. Daarbij is iedere geportretteerde gevraagd om iets te vertellen over zijn of haar afgebroken studie, woonsituatie, dromen, ambities, toekomstplannen en zorgen. Met deze expositie wil Food for Thought tevens op een speciale manier afscheid nemen van de bewoners van Heumensoord en wil zij laten zien dat zij altijd in beeld zullen blijven. Deze portretten zijn gemaakt door fotograaf Henny Boogert van Imagesconnect, een stichting die aandacht vraag voor het lot en leefomstandigheden van studenten over de hele wereld www.imagesconnect.org.

Locatie en programma
Op maandag 11 april om 12.30 uur vindt de feestelijke opening van 'Faces of Food for Thought' plaats bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in het Grotiusgebouw aan de Montessorilaan 10 in Nijmegen. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, prof. dr. Henk van Houtum, hoofd van Nijmegen Centre for Border Research, en drie geportretteerde vluchtelingen houden een korte toespraak. LaVie Catering zorgt voor 'lunch-bites'.

Organisatie Food for Thought
Asha Parisius & Kim Geilman

Connect »
Connect »
Connect »
Connect »
Connect »
Connect »
Connect »
Connect »
Connect »
Connect »
Connect »
Connect »
Connect »
Connect »
To view more portraits please
click on any of the countries
at the top or reload this page.